( Tento oznam je dôležitý pre záujemcov o letnú turistiku do Belianskych Tatier )


Z dôvodu zabezpečenia dopravy, ubytovania a všetkých ostatných náležitostí súvisiacich
s týmto trojdňovým podujatím vyzývame záujemcov, aby sa urýchlene prihlásili a tiež
uhradili zálohu v sume 50,00 EUR na účet vo VÚB SK50 0200 0000 0017 9043 1255.
Ďakujeme za pochopenie

Výbor KPT

Po vydarenej „Ostrej a Tlstej“ pokračujeme v programe letných túr – tentoraz v Nízkych
Tatrách


Základné info o túre:
Termín túry: 1. júna 2024
Trasa túry: Podsuchá – Brankovský vodopád – Brankov – Sedlo Teplice – Ostré – Biely
Potok

Vedúci zájazdu: Vaško Príspevok na cestovné: 25 € / 30 €
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 12,2 km, Prevýšenie: +1035 m / -1090 m, Čas: 5:55 hod.

Náročná túra.

Odchod autobusu:
4:45 hod z autobusovej zastávky pri KD v Šali
5:00 hod z parkoviska pri OD Mladosť v Galante
5:10 hod z autobusovej zastávky v OD Vrava v Seredi

Po úvodnej „rozdýchavačke“ nasleduje turistická chuťovka aj keď je to už niekoľkonásobná
opakovačka vo Veľkej Fatre.

Základné info o túre:
Termín túry: 11. mája 2024
Trasa túry: Blatnica konský dol – Ostrá – Muráň – Tlstá – Vápenná dolina – Blatnica
konský dol.

Vedúci zájazdu: Müllerová Príspevok na cestovné: 22 € / 25 €.
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 15,4 km, Prevýšenie: +1152 m / -1152 m, Čas: 6:40 hod.

Náročná túra.

Odchod autobusu:
4:45 hod z autobusovej zastávky pri KD v Šali
5:00 hod z parkoviska pri OD Mladosť v Galante
5:10 hod z autobusovej zastávky v OD Vrava v Seredi