Posted by & filed under Novinky.

( Tento oznam je dôležitý pre záujemcov o letnú turistiku do Belianskych Tatier )


Z dôvodu zabezpečenia dopravy, ubytovania a všetkých ostatných náležitostí súvisiacich
s týmto trojdňovým podujatím vyzývame záujemcov, aby sa urýchlene prihlásili a tiež
uhradili zálohu v sume 50,00 EUR na účet vo VÚB SK50 0200 0000 0017 9043 1255.
Ďakujeme za pochopenie

Výbor KPT