Posted by & filed under Novinky.

Návštevou hradu Hrušov a túrou v malebnom prostredí Pohronského Inovca sme naplnili tohtoročný program turistických podujatí. Boli viac či menej náročné a dá sa bez výhrad konštatovať, že každá túra bola organizačne dobre pripravená, vždy s nejakým zaujímavým cieľom. Potešiteľné je, že takmer všetky podujatia boli zo strany účastníkov kapacitne zaplnené. K tomuto tvrdeniu uvediem nasledovné čísla:

  1. Myjavská Pahorkatina – Branč – 57 účastníkov
  2. Pohronský Inovec – Benát – 46 účastníkov
  3. Kremnické Vrchy – Skalka – 40 účastníkov
  4. Nízke Tatry – Kráľova Hoľa – 34 účastníkov
  5. Malá Fatra – Chleb – 50 účastníkov
  6. Starohoské Vrchy – Selce – Staré Hory – 40 účastníkov
  7. Malé Karpaty – Pajštún – 48 účastníkov
  8. Pohronský Inovec- Hrušov  – 53 účastníkov

Činnosť klubu budeme podrobnejšie bilancovať na valnom zhromaždení KPT, ktoré sa uskutoční 29. novembra. Okrem iného budú jeho účastníci oboznámení s programom podujatí na rok 2020. Výbor KPT  sa snaží o to, aby výber trás jednotlivých túr a celková organizácia podujatí opäť zaujali členov ako aj ostatných priateľov turistiky.