Posted by & filed under Novinky.

Vzhľadom k súčasnej zložitej situácii sme boli nútení túru, ktorá sa mala konať 4.apríla 2020, presunúť na iný termín (zrušiť). Príspevky na cestovné, ktoré ste nám uhradili na klubový účet, Vám v krátkom čase vrátime späť na účet, z ktorého prišla úhrada. Platby v hotovosti vrátime pri najbližšom osobnom stretnutí. Zároveň Vám týmto oznamujeme, že plán činnosti na rok 2020 je zrušený. Podľa aktuálnej situácie budeme našu turistickú činnosť riešiť a prostredníctvom našej www stránky Vás okamžite informovať.

Držme si palce !