Posted by & filed under Novinky.

Klub Priateľov Turistiky v Galante

vás pozýva na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční v zasadačke Domu Matice Slovenskej v Galante dňa 29.11.2019 so začiatkom o 18:00

Program:

  • voľba pracovných komisií
  • správa o činnosti za rok 2019
  • správa o hospodárení za rok 2019
  • plán činnosti na rok 2020
  • voľby orgánov klubu
  • 19. Ples KPT 15.02.2020 v Gazdovskom dvore
  • diskusia
  • občerstvenie a prezentácia „Náš člen na potulkách na Juhu Afriky“