Posted by & filed under Novinky.

Klub Priateľov Turistiky v Galante

Vás pozýva na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční v zasadačke Domu Matice Slovenskej v Galante
dňa 8. decembra 2023 (piatok) so začiatkom o 18 00 hodine .

Program

voľba pracovných komisií

správa o činnosti za rok 2023

správa o hospodárení za rok 2023

plán činnosti na rok 2024

reprezentačný Ples – Gazdovský dvor (10.2.2024)

diskusia

krátky pohľad na Alpy – (Matterhorn, Mont Blanc) a safari v Keni očami
člena KPT Galanta (J. Kukučka)

Výbor klubu