Posted by & filed under Novinky.

Klub Priateľov Turistiky v Galante

Vás pozýva na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční v zasadačke Domu Matice Slovenskej v Galante
dňa 25. novembra 2022 (piatok) so začiatkom o 18 00 hodine .

Program

správa o činnosti

správa o hospodárení

plán činnosti na rok 2023

diskusia

letné potulky nášho člena

Výbor klubu