Posted by & filed under Novinky.

Vážený priatelia turistiky


Už prvá tohtoročná túra naznačila, že záujem o naše turistické podujatia je veľký a účastníci
si ich naplno užívajú v dobrej nálade. Svedčí to predovšetkým o tom, že naša práca s ich
prípravou nevyšla nazmar. Aj keď klub tvoria v prvom rade jeho členovia, sme otvorení aj
nečlenom a radi ich medzi nami privítame. Pre každého účastníka podujatia – člena lebo
nečlena klubu – však musia platiť základné pravidlá správania.


Po skúsenostiach z túry v Strážovských vrchoch Vás chceme upozorniť, aby ste svoju výbavu
na túru a správanie prispôsobili daným podmienkam a neznečisťovali alebo nepoškodzovali
autobus. Predovšetkým vás žiadame – prosíme, aby ste si zabezpečili náhradnú obuv na
prezutie.
Po vykonanej túre to bude pohodlné pre vás a dopravcovi do značnej miery ubudnú
vrásky na čele.


Ďakujeme vám za pochopenie a doterajšiu priazeň.

Výbor KPT