Posted by & filed under Novinky.

Minuloročné letné „Roháčovanie“ sme s veľkou dávkou opatrnosti pokladali za skúšobné. Ukázalo sa však, že obavy boli zbytočné a celá akcia dopadla veľmi dobre. Aj z tohto dôvodu sme do plánu turistických podujatí na rok 2021 pevne zakotvili „Pokračovanie v zdolávaní Roháčskeho oblúku“. Tu sme aj určili podmienku prihlásenia tak, že záujemca zloží na účet klubu stanovenú zálohu do 28.2.2021.

Netušili sme však, ako sa bude vyvíjať pandémia Covid–19. Preto lehotu na zloženie zálohy (Ako aj mnohé iné…) odkladáme na čas, kedy nám to situácia s uvedenou pandémiou dovolí. O všetkom podstatnom Vás budeme včas informovať. Dovtedy majte optimizmus a buďte zdraví!

Výbor KPT