Posted by & filed under Novinky.

Pri zostavovaní plánu turistických podujatí sa výbor KPT zaoberal myšlienkou usporiadať v nasledujúcom roku aspoň jednu vysokohorskú túru. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov navrhol, aby sa  pre neutíchajúci záujem o takéto podujatie v lete zorganizovala jedna 2-dňová túra (na skúšku). Táto túra nebude zaradená do oficiálneho plánu túr KPT Galanta na rok 2020 a uskutoční sa neoficiálne.

– Navrhovaný termín: 21.-23.8. 2020 (alt. 7.–9. 8.2020),  piatok večer – nedeľa,

– Návrh trasy túry: 

  sobota:  Západné Tatry – Roháče: hrebeň Salatína-Brestová-Skriniarky-Banské sedlo.

  nedeľa: Čutkovská dolina -Ružomberok, Vlkolínec, …

Podmienky prihlásenie na túru: Záujemca bude záväzne prihlásený zložením zálohy  50 € do konca januára 2020 a to na účet KPT alebo v hotovosti u člena výboru KPT. Presná destinácia s možným ubytovaním sa môže ešte upraviť a bude oznámená na stránke KPT v dohľadnej dobe.

Výbor KPT Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v roku 2020 v dobrom zdraví veľa krásnych turistických zážitkov.