Posted by & filed under Novinky.

Autobus odchádza:
– 6:00 z parkoviska za OD Mladosť v Galante
– 6:15 zo zastávky pri KD v Šali
– 6:30 zo zastávky pri obchode Vrava v Seredi

Základné info o trase túry:
12.októbra 2019: Pohronský Inovec- Hrušov – Drieňová 552 m n.m.
Štart – Cieľ: Hrad Hrušov – Drieňová – Živárska Veža – Jedľové Kostoľany
Vedúci zájazdu: Vaško Odchod: 06:00 hod., Príspevok na cestovné : 11 €
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 12,7 km, Prevýšenie: +377/-432 m, Čas: 3:25 .
Nenáročná túra.

Príspevok na cestovné je možné zaplatiť v hotovosti u vedúceho zájazdu alebo
prevodom na účet vedený vo VÚB Galanta č.
SK50 0200 0000 0017 9043 1255
Variabilný symbol – Dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka – Meno Priezvisko