Vzhľadom k súčasnej zložitej situácii sme boli nútení túru do Bielych Karpát, ktorá sa mala konať 10.apríla 2021 zrušiť. Prípadné príspevky na cestovné, ktoré ste nám za túto túru uhradili na klubový účet, Vám v krátkom čase vrátime späť na účet z ktorého prišla úhrada. Podľa aktuálnej situácie budeme našu turistickú činnosť riešiť a prostredníctvom našej www stránky Vás okamžite informovať.

Držme si palce!