Autobus odchádza:
– 6:45 zo zastávky pri KD v Šali
– 7:00 z parkoviska za OD Mladosť v Galante
– 7:15 zo zastávky pri obchode Vrava v Seredi

Základné info o trase túry:
28. septembra 2019: Malé Karpaty – Pajštún, Kozí Chrbát 560 m n.m.
Štart – Cieľ: Borinka – Pajštún – Kozí Chrbát – Limbach
Vedúci zájazdu: Adámik Odchod: 07:00 hod., Príspevok na cestovné : 9 €
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 17,4 km, Prevýšenie: +632/-687 m, Čas: 4:55 .
Stredne náročná túra.

Príspevok na cestovné je možné zaplatiť v hotovosti u vedúceho zájazdu alebo
prevodom na účet vedený vo VÚB Galanta č.
SK50 0200 0000 0017 9043 1255
Variabilný symbol – Dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka – Meno Priezvisko