Posted by & filed under Novinky.

Vážený priateľ turistiky !

Klub priateľov turistiky  Galanta sa týmto uchádza o možnosť získať 2 % z Tvojej zaplatenej dane pre činnosť nášho klubu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. § 50. Týmto Ti ako aj Tvojim známym poskytujeme údaje potrebné k vyplneniu daňového priznania.

Ďakujeme !

Výbor klubu

IČO: 36 094 412
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Klub priateľov turistiky Galanta
Ulica:SNP
Číslo:1003/33
Obec: 924 01 Galanta

Zamestnaní si potrebné tlačivá vo formáte PDF môžu stiahnuť tu: Potvrdenie / Vyhlásenie