Vážený priatelia turistiky


Už prvá tohtoročná túra naznačila, že záujem o naše turistické podujatia je veľký a účastníci
si ich naplno užívajú v dobrej nálade. Svedčí to predovšetkým o tom, že naša práca s ich
prípravou nevyšla nazmar. Aj keď klub tvoria v prvom rade jeho členovia, sme otvorení aj
nečlenom a radi ich medzi nami privítame. Pre každého účastníka podujatia – člena lebo
nečlena klubu – však musia platiť základné pravidlá správania.


Po skúsenostiach z túry v Strážovských vrchoch Vás chceme upozorniť, aby ste svoju výbavu
na túru a správanie prispôsobili daným podmienkam a neznečisťovali alebo nepoškodzovali
autobus. Predovšetkým vás žiadame – prosíme, aby ste si zabezpečili náhradnú obuv na
prezutie.
Po vykonanej túre to bude pohodlné pre vás a dopravcovi do značnej miery ubudnú
vrásky na čele.


Ďakujeme vám za pochopenie a doterajšiu priazeň.

Výbor KPT

30. apríla 2022: Biele Karpaty – Vršatec – Chmeľová 832 m n.m.
Štart – cieľ: Horná Breznica – Lednica – Červený Kameň –– Chmeľová – Vršatecké Podhradie
Vedúci zájazdu: Adámík Odchod: 07:00 hod. Cestovné 13,-/15,- €
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 13,1 km, Prevýšenie: +970 m / -645 m, Čas: 4:45 hod.

Stredne náročná túra.

6,45 hod z autobusovej zastávky pri KD v Šali
7,00 hod z parkoviska pri OD Mladosť v Galante
7,10 hod z autobusovej zastávky v OD Vrava v Seredi