Prihláseným účastníkom túry na Veľký Javorník oznamujeme, že sa uskutoční podľa plánu v sobotu  29. mája 2021.

Vzhľadom k súčasnej zložitej situácii upozorňujeme  na dodržiavanie protipandemických opatrení podľa platného Covid Automatu pre daný región. Taktiež doporučujeme účastníkom vybaviť sa patričným množstvom proviantu na celý deň. Z rovnakého dôvodu budú podané informácie o túre a tiež príspevok na dopravu uhradia prihlásení účastníci v deň túry priamo v autobuse.  

Autobus odchádza:

  • 5,45 hod z autobusovej zastávky pri KD v Šali
  • 6,00 hod z parkoviska pri OD Mladosť v Galante
  • 6,10 hod z autobusovej zastávky v OD Vrava v Seredi

                                                                                                                      Výbor KPT

Verným priateľom turistiky s veľkou dávkou optimizmu oznamujeme, že pripravujeme plánovanú túru na Veľký Javorník. Táto túra sa uskutoční podľa plánu v sobotu  29. mája 2021. 

Prihlasujte sa u vedúceho pre toto podujatie na klubovom tel. čísle 0948 537536. Príspevok na dopravu uhradia prihlásení v deň túry priamo v autobuse.

Vzhľadom k súčasnej zložitej situácii (Aj keď sa protipandemické opatrenia postupne uvoľňujú!!!) Vám po 20. máji 2021 informácie o tejto túre upresníme prostredníctvom našej webstránky.

Stále si držme palce !