Vzhľadom k súčasnej zložitej situácii sme boli nútení túru, ktorá sa mala konať 4.apríla 2020, presunúť na iný termín (zrušiť). Príspevky na cestovné, ktoré ste nám uhradili na klubový účet, Vám v krátkom čase vrátime späť na účet, z ktorého prišla úhrada. Platby v hotovosti vrátime pri najbližšom osobnom stretnutí. Zároveň Vám týmto oznamujeme, že plán činnosti na rok 2020 je zrušený. Podľa aktuálnej situácie budeme našu turistickú činnosť riešiť a prostredníctvom našej www stránky Vás okamžite informovať.

Držme si palce !

Organizačný výbor klubovej kolkárskej ligy oznamuje všetkým jej účastníkom, že vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom a odporúčací list primátora Mesta Galanta, sa ročník 2019 – 2020 tejto obľúbenej súťaže predčasne  ukončuje 19. kolom, ktoré sa uskutočnilo 10. marca  2020. Z tohto dôvodu bude upravený kľúč pre vyhodnotenie jednotlivých kategórií a najlepších výkonov. Predpokladáme, že samotné vyhodnotenie a ocenenie najlepších výkonov s tradičným banketom pripravíme na jeseň pred začiatkom ďalšieho  ročníka.

KPK

Výsledková listina Klubovej kolkárskej ligy, ročník 2019 – 2020

Ostatný ročník klubovej kolkárskej ligy sme ukončili predčasne – už 19. kolom. Z tohto dôvodu sme najlepšie výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách určili nasledovným kľúčom a do konečného poradia bolo započítaných:  

  • 12 najlepších výkonov v súťaži jednotlivcov 
  • 16 najlepších výkonov v súťaži družstiev
Poradie Muži Počet zvalených kolkov
1. Pinke Imrich 1261
2. Adámik Lubomír 1219
3. Klempa Vojtech 1198
Poradie Ženy Počet zvalených kolkov
1. Takáčová Gabriela 1302
2. Magnusová Soňa 1248
3. Holčeková Alena 1205
Poradie Družstvo Priemer
1. ŽIN-ČICA 1565,50
2. NÁDEJ 1540,00
3. STARÉ ŠPINY 1531,50
4. SPICE GIRLS 1205,00
5. ČERVERNÍ 1110,50
6. NOVÝ TEAM 1071,00
7. AMATÉRI 519,50

Vyhodnotenie súťaže zvalených „9“ za všetky odohrané kolá

Muži Počet
Kubovics Ladislav 16
Kukučka Ján 16
Adámik Lubomír 15
Ženy Počet
Takáčová Gabriela 16
Magnusová Soňa 12
Holčeková Alena 11
Družstvo Počet
NÁDEJ 40
SPICE GIRLS 33
ŽIN-ČICA 33
NOVÝ TEAM 25
AMATÉRI 24
STARÉ ŠPINY 24
ČERVERNÍ 23