Úvod turistickej sezóny sme úspešne zvládli a tak si po Vtáčniku okukneme Cerovú Vrchovinu.

Autobus odchádza:
– 3:45 hod zo zastávky pri KD v Šali
– 4:00 z parkoviska za OD Mladosť v Galante
– 4:10 zo zastávky pri obchode Vrava v Seredi

21.mája 2016 Cerová Vrchovina: Šomoška 505 m n.m.
Štart – Cieľ: Šiatorská Bukovina – Mačacia – Šimonova Veža – Šomoška – Obručné
Vedúci zájazdu: PhDr. Polák
Odchod: 04:00 hod.
Predpokladané cestovné: 15,-/18,- €
Zhrnutie trasy: Dĺžka: 14,6 km, Prevýšenie: +640 m / -490 m,
Čas: 4:20 hod. Nenáročná túra.

somoska trasa

Autobus odchádza:
– 5:40 hod zo zastávky pri KD v Šali
– 6:00 z parkoviska za OD Mladosť v Galante
– 6:10 zo zastávky pri obchode Vrava v Seredi

23.apríl 2016 Vtáčnik: Buchlov 1041 m n.m., Žarnov 840 m n.m.
Štart – Cieľ: Radobická Dolina – Buchlov – Žarnov – Durišové Štále
Vedúci zájazdu: Vaško
Odchod: 06:00 hod.
Predpokladané cestovné: 9,-/11,- €
Zhrnutie trasy: Dlžka: 14,0 km, Prevýšenie: +833 m / -878 m,
Čas: 4:50 hod. Stredne náročná túra.

buchlov trasa